Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Jurek

 prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda 


Psycholog kliniczny ze specjalizacją II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii. Zajmował się integracją metod i koncepcji psychoterapii, opracowaniem modelu psychoterapii zaburzeń nerwicowych, psychologią krzywdy osobistej i wybaczania, psychologią przemocy w rodzinie, opracowaniem koncepcji doświadczenia traumatycznego jako przeżycia krzywdy osobistej, koncepcji psychologicznych mechanizmów i terapii uzależnienia, teorii destrukcyjnych schematów osobistych, koncepcji integracyjnego modelu psychoterapii, koncepcji analizy traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie.

Wykształcenie: studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 1964-69; dr - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1972; dr hab. - Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii 2000.

Wykładowca psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, 2000-2013 r. prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Doświadczenia szkoleniowe:

Psychoterapia treningowa w Instytucie Terapii Gestalt w Los Angeles; trening w analizie transakcyjnej i staż kliniczny oraz Summer School-University of California LA; treningi w psychosyntezie, body-work i Gestalt w Ośrodku ESALEN, USA; staż kliniczny w ośrodku HAZELDEN w Minnesocie, USA; staż kliniczny w General Mass. Hospital, Boston; superwizja psychoterapeutyczna u Perry Londona w Harvard Medical School, USA; Summer School of Alcohol Studies - Rutgers University; staż kliniczny w ośrodku terapeutycznym Caron Foundation w Harrisburgu, USA.

Osiągnięcia zawodowe:

1972-1988 - utworzył OTIRO - Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobowości.

Stworzył model humanistycznej psychoterapii zaburzeń nerwicowych oraz opracował metodykę treningu interpersonalnego (1969).

1982-1994 - Prezes Polskiego Towarszystwa Psychologicznego.

1981 - założył i redagował NOWINY PSYCHOLOGICZNE.

1985 - założył Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP w Warszawie (później Instytut Psychologii Zdrowia), którego był dyrektorem.

W ramach programu „Ludzie pomagający ludziom” stworzył Studium Pomocy Psychologicznej, zajmujące się rozwojem osobistym i szkoleniami dla osób uzależnionych i osób, które pomagały im psychologicznie.

1990-2004 - pełnomocnik Ministra Zdrowia i dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wprowadził zmiany systemowe w lecznictwie odwykowym i innych obszarach związanych z problemami alkoholowymi w Polsce.

1993 - stworzył system szkolenia i certyfikacji specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień przy PARPA.

Otworzył Studium Terapii Uzależnień w IPZ.

Pracował w zespołach ekspertów i doradców światowej Organizacji Zdrowia - w zakresie psychologii zdrowia i w zakresie problemów alkoholowych.

Ekspert Departamentu Zdrowia Publicznego G3 Komisji Europejskiej.

Opracował program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz utworzył ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie NIEBIESKA LINIA.

2000-2013 - kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS.

2001 - założył Profesjonalną Szkołę Psychoterapii IPZ, redaktor naczelny pisma NIEBIESKA LINIA.

2005 - otworzył NZOZ Ośrodek Psychoterapii „Ogród” IPZ.

Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta (1998).

Autor wielu książek i artykułów z dziedziny psychologii, psychoterapii, psychoterapii uzależnień i przemocy w rodzinie.

Wybrane publikacje:

INTEGRACYJNA PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ – teoria i praktyka (2006),

TEORIA I PRAKTYKA TERAPII GESTALT (2009),

SIEDEM ŚCIEŻEK INTEGRACJI PSYCHOTERAPII (2012),

RANY I BLIZNY PSYCHICZNE (2015),

PRAKTYKA PSYCHOTERAPII (2018).

 


 

logo-z-napisem-białe