Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

O młodości

 

"Młodość nie jest okresem życia,

jest natomiast stanem ducha.

Nikt nie starzeje się po prostu

przez przeżycie iluś tam lat.

Ludzie starzeją się tylko

przez porzucanie swych ideałów.

Lata marszczą skórę,

lecz utrata entuzjazmu marszczy duszę.

Udręka, zwątpienie, nieufność, lęk i rozpacz

są długimi, długimi latami, które zginają kark

i rzucają na kolana w pył drogi.

Lecz w każdej istocie ludzkiej,

czy lat ma siedemdziesiąt, czy szesnaście,

tkwi zdolność do zdumienia i zachwytu,

nad biegiem gwiazd i życiem mrówki,

nieustraszone wyzwanie losowi,

niewyczerpane dziecięce pragnienie

zabawy, życia i radości.

Jesteś tak młody jak twoja wiara;

tak stary jak twoje zwątpienie;

tak młody jak twe zaufanie do samego siebie;

tak stary jak twój lęk;

tak młody jak twoja nadzieja;

tak stary jak twa rozpacz."

Spróbuj dopisać dalszy ciąg tego tekstu.

Rozglądając się po świecie nie trudno zauważyć, że młody wiek nie stanowi gwarancji młodości i nieraz starzenie rozpoczyna się przed uzyskaniem dowodu osobistego.

Rezygnacja z siebie, niepodejmowanie lub wycofywanie się z pełniejszej realizacji własnych możliwości nie jest prawie nigdy rezultatem świadomego wyboru człowieka. Nawet wtedy, gdy ludzie stają się świadomi zaprzestania własnych poszukiwań, przyczyn tego stanu upatrują w zewnętrznych okolicznościach i niezmiennych zasadach życia. Tymczasem każdy z nas może coś zrobić dla siebie w tym zakresie, jeżeli potrafi sięgać pełniej do zasobów i źródeł, które są zawarte w nim samym. Trzeba jednak pamiętać, że często na drodze do tego wzniesione zostały potężne lub dokuczliwe przeszkody w postaci własnego zwątpienia, niewiary lub niechęci do samego siebie i na temat natury człowieka i świata, o czym będzie mowa w następnej części książki.

Większość ludzi w niewielkim tylko stopniu wykorzystuje swe osobiste rezerwy. Rozmiary wykorzystywania potencjału osobistego jednostek bywają szacowane jako ułamek tego, co jest naprawdę możliwe. Poszukiwanie samego siebie jest wykraczaniem poza te granice.

logo-z-napisem-białe