Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Co jest istotne dla ludzkiego życia

 

Jest bardzo wiele poglądów w tej sprawie. A jaki jest Twój ?

Wyobraź sobie, że ziemię opuszcza grupa badaczy życia ludzkiego pochodząca z innej planety. Przygotowali oni raport o naturze ludzkich pragnień i dążeń z nadzieją, że okaże się on pomocny w przyszłych kontaktach z cywilizacją.

Treść tego raportu jest następująca:

"1. Człowiek wymaga zaspokojenie swych podstawowych dla życia potrzeb.

2. Człowiek pragnie bezpieczeństwa w znaczeniu fizycznym i psychologicznym, aby chronić to, czego dokonał i co uzyskał, oraz by zapewnić sobie zaplecze do dalszych działań.

3. Człowiek stara się uzyskać taki stopień uporządkowania i pewności w swym życiu, aby być zdolnym do przewidywania tego, co będzie się działo w rezultacie działań jego i innych ludzi.

4. Istoty ludzkie nieustannie dążą do wzrostu i wzbogacenia swego zadowolenia z życia.

5. Człowiek jest stworzeniem Nadziei i nie jest genetycznie przeznaczony do rezygnacji z samego siebie.

6. Człowiek posiada zdolność dokonywania wyborów i pragnie ją ćwiczyć i rozwijać.

7. Istoty ludzkie wymagają wolności w dokonywaniu wyborów życiowych.

8. Człowiek chce doświadczać swej tożsamości i autentyczności oraz wewnętrznej harmonii i zwartości całej osoby.

9. Człowiek chce doświadczać poczucia własnej wartości i znaczenia.

10. Istoty ludzkie poszukują pewnych wartości lub systemu przekonań, w który będą mogły się zaangażować.

11. Istoty ludzkie chcą mieć poczucie pewności, że społeczeństwa, których część stanowią, będą podtrzymywały indywidualne wysiłki i nadzieje na spełnienie życiowych pragnień i aspiracji..."

logo-z-napisem-białe