Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Nabór do Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii na rok 2021 został zakończony.

Jolanta Hojda

mgr Jolanta Hojda

jolanta_hojdaAbsolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: interwencje psychoterapeutyczne w praktyce i psychologiczne oddziaływania grupowe.
Odbyła staż zawodowy w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, staż w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Studium Pomocy Psychologicznej), staż kliniczny w ośrodku Psychoterapii „Ogród”, a także szkolenie treningowe dla terapeutów pracujących z DDA oraz trening intrapsychiczny dla terapeutów pracujących z DDA w Instytucie Psychologii Zdrowia.

4 letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. 
Ukończyła szkolenia w zakresie terapiii poznawczo – behawioralnej w zaburzeniach lękowych, somatyzacyjnych i borderline (Centrum CBT) oraz szkolenie w Terapii Tańcem w zaburzeniach psychosomatycznych (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii.)
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. 
Jest stałym współpracownikiem Ośrodka Psychoterapii „Ogród”, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową. Pracuje m.in. z DDA (Dorosłymi Dziećmi Alkoholików) i z DDD (Dorosłymi Dziećmi z rodzin Dysfunkcyjnych). Zajmuje się terapią problemów osobistych (m.in. nerwice, lęk, depresja, trudności w relacjach), terapią zaburzeń osobowości, poradnictwem psychologicznym, wspomaganiem rozwoju osobistego.

W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP. 
w swojej prywatnej praktyce poza psychoterapią indywidualną tworzy i prowadzi warsztaty i treningi z zakresu asertywności, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i rozwoju osobistego. Współtworzy i prowadzi także szkolenia w ramach Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej Niebieskiej Akademii Warszawskiej. Prowadzi zajęcia ze studentami w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Prywatnie pasjonuję się muzyką i kulturą brazylijską. w wolnych chwilach czyta, podróżuje, tańczy sambę brazylijską, lubi aktywność fizyczną, kontakt z naturą i kocha zwierzęta.
Wciąż poszukuje swojej filozofii życiowej. Inspiruje się tym, co jej najbliższe, czyli wiarą w to, że człowiek jest z natury dobry, wartościowy i zdolny do samorealizacji utrudnionej czasem przez ogrom cierpienia, jakiego doświadcza.

logo-z-napisem-białe