Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

LISTA CERTYFIKOWANYCH SPECJALISTÓW SPPdP (WG NUMERÓW CERTYFIKATÓW):

Z nadania:
1. Beata Chmielewska
2. Dorota Brewińska
3. Anna Gromińska
4. Jolanta Hojda
5. Jolanta Siechowicz
6. Honorata Skrętowska
7. Iwona Kołodziejczyk
Tryb zwyczajny:
8. Monika Ziółkowska-Młyńczak
9. Agnieszka Lorek
10. Anna Matusiak
11. Katarzyna Król
12. Katarzyna Wawrzynowska
13. Agnieszka Burzyńska
14. Alina Menes
15. Agnieszka Zamęcka
16. Anna Gryz
17. Agnieszka Blicharz

logo-z-napisem-białe