Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Miło nam poinformować, że w dniu 2 marca 2018r. nasza szkoła po raz kolejny otrzymała akredytację PARPA, potwierdzającą wysoką jakość kształcenia i uprawniającą tym samym do realizowania pierwszego etapu szkolenia w ramach procesu certyfikacyjnego dla specjalistów oraz instruktorów terapii uzależnień.

STUiW istnieje od 1993 roku. Stale rozwijamy i ulepszamy treść oraz formy zajęć szkolenia w zakresie wiedzy klinicznej oraz praktycznych umiejętności i metod oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

Już ponad 2300 absolwentów ukończyło nasze szkolenie dla terapeutów przygotowujące do pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. STUW jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień zawierającą 650 godzin zajęć szkolenia. W nowej edycji, oprócz czasu dwóch pierwszych sesji, w których odbywają się treningi inter i intrapersonalny, większość sesji odbywać się będzie od czwartku do niedzieli. Plan szkolenia jest tak ułożony, żeby obejmować jak najmniej dni roboczych. Ilość godzin dydaktycznych pozostaje bez zmian. Całe szkolenie zawiera 14 sesji.

Pierwsze dwie sesje to trening interpersonalny i intrapersonalny, każdy po 50 godzin dydaktycznych od środy do niedzieli. Treningi wymagają pracy z własnymi doświadczeniami oraz zaangażowania osobistego w przebieg procesu grupowego, dlatego obowiązkowy jest w tym czasie stały pobyt w miejscu, w którym odbywa się szkolenie, tj. w Fundacji ETOH. Koszt zakwaterowania i wyżywienia w czasie treningów ustala Fundacja.

Koszt szkolenia od I do XIV sesji wynosi 7160 zł (są to koszty dydaktyczne).

Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii, przyjmujemy od 5 sesji.

Koszt szkolenia od V do XIV sesji wynosi 5060 zł (są to koszty dydaktyczne).

Uczestnicy otrzymują podręcznik INTEGRACYJNA PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ J.Mellibruda, Z.Sobolewska-Mellibruda oraz inne materiały dydaktyczne.

Szkolenie odbywa się w Fundacji ETOH w Warszawie ul. Mszczonowska 6 gdzie jest także możliwość zakwaterowania i wyżywienia w czasie całego szkolenia. www.etoh.edu.pl

Szkolenie terapeutów obejmuje następujące tematy:

 • teoretyczne modele uzależnienia i terapii uzależnień,
 • diagnoza uzależnienia i współuzależnienia,
 • koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
 • integracyjna psychoterapia uzależnienia,
 • indywidualne programy terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • strategie psychoterapeutyczne w terapii uzależnień,
 • procedury edukacyjne stosowane w terapii alkoholików i członków ich rodzin,
 • dialog motywujący,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • metody zapobiegania nawrotom,
 • problemy i psychoterapia osób współuzależnionych,
 • problematyka przemocy w rodzinie,
 • specyfika problemów i psychoterapii DDA,
 • strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi (lęk, stany depresyjne, złość i agresywne zachowania, poczucie krzywdy, winy i wstydu, żal po stracie, stres),
 • trening konstruktywnych zachowań i techniki poznawczo-behawioralne,
 • wybrane elementy psychologii osobowości i psychopatologii,
 • biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji,
 • uzależnienie od narkotyków, leków, nikotyny, zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard i inne)..

Szkolenie praktycznych umiejętności obejmuje:

 • prowadzenie indywidualnego kontaktu psychoterapeutycznego,
 • ustalanie diagnozy problemowej oraz diagnozy nozologicznej uzależnienia i współuzależnienia,
 • opracowywanie i prowadzenie oddziaływań edukacyjnych dla uzależnionych i współuzależnionych,
 • prowadzenie terapii grupowej i posługiwanie się wybranymi procedurami terapeutycznymi,
 • tworzenie strategii psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • tworzenie i pomaganie w realizacji osobistych planów terapii,
 • prowadzenie treningów zapobiegania nawrotom, zachowań konstruktywnych i innych mających zastosowanie w terapii uzależnień,
 • udzielanie pomocy terapeutycznej ofiarom przemocy domowej,
 • prowadzenie sesji rodzinnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 • analizowanie i opisywanie własnej pracy terapeutycznej,
 • diagnozowanie i prowadzenie rozmów terapeutycznych z DDA, osobami z podwójną diagnozą, z uzależnieniami krzyżowymi i innymi niespecyficznymi dla uzależnienia od alkoholu problemami.

Szkoła posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przygotowuje do ubiegania się o certyfikaty Specjalisty psychoterapii uzależnień oraz Instruktora terapii uzależnień. Osoby w trakcie szkolenia mogą otrzymać od PARPA status „osoby będącej w procesie certyfikacji”.

Zespołem Studium kieruje Zofia Sobolewska-Mellibruda, superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta PTP.

W skład zespołu wchodzą:

Dorota Reguła - superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta PTP,
Jacek Skrobot - superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta PTP,
Dariusz Malicki - superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
Anna Szczepańska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
Iwona Kołodziejczyk - superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
Mirosława Kisiel - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany trener PTP
Anna Czerniejewska - certyfikowany trener PTP, psychoterapeuta,
Anna Gromińska - certyfikowany trener PTP, certyfikowany psychoterapeuta PSPI,
Dorota Dyluś-Beśka - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta PSPI,
Elżbieta Rachowska – superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
dr Krzysztof Gąsior - superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
prof. Jerzy Mellibruda – superwizor i psychoterapeuta PTP, autor nowoczesnej koncepcji uzależnienia i modelu integracyjnej psychoterapii.


Do pobrania: formularz zgłoszenia, który należy przesłać do Instytutu Psychologii Zdrowia. e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Kontakt telefoniczny z IPZ : mgr Danuta Pastoła tel.: (22) 863 90 97, (22) 863 42 76, (22) 863 87 38; faks 863 42 75.


TERMINY ZAJĘĆ IX edycja 2017/2018

2017 rok
I sesja: 22 – 26 marca 2017
II sesja: 19 – 23 kwietnia 2017
III sesja: 18 – 21 maja 2017
IV sesja: 8 - 11 czerwca 2017
V sesja: 12 - 15 sierpnia 2017
VI sesja: 14 – 17 września 2017
VII sesja: 12 – 15 października 2017
VIII sesja: 9 – 12 listopada 2017

2018 rok
IX sesja: 22 – 25 lutego 2018
X sesja: 15 – 18 marca 2018
XI sesja: 12 – 15 kwietnia 2018
XII sesja: 3 – 6 maja 2018
XIII sesja: 31 maja – 3 czerwca 2018
XIV sesja: 21 – 24 czerwca 2018


TERMINY ZAJĘĆ X edycja 2018/2019

2018 rok
I sesja: 27 kwietnia – 1 maja 2018 (trening interpersonalny)
II sesja: 26 – 29 maja 2018
III sesja: 28 czerwca – 1 lipca 2018
IV sesja: 25 – 29 lipca 2018 (trening intrapersonalny)
V sesja: 12 – 15 sierpnia 2018
VI sesja: 20 – 23 września 2018
VII sesja: 25 – 28 października 2018
VIII sesja: 22 – 25 listopada 2018

2019 rok
IX sesja: 24 – 27 stycznia 2019
X sesja: 14 – 17 lutego 2019
XI sesja: 14 – 17 marca 2019
XII sesja: 11 – 14 kwietnia 2019
XIII sesja: 2 – 5 maja 2019
XIV sesja: 20 – 23 czerwca 2019


Szkolenie dla terapeutów uzależnień to nie tylko teoretyczny kurs. Proces kształcenia w dużym stopniu koncentruje się na aspektach praktycznych, dlatego jego właściwy przebieg wymaga, by Uczestnik miał w trakcie szkolenia kontakt z Pacjentem. Zachęcamy tych z Państwa, którzy nie są jeszcze zatrudnieni w placówkach lecznictwa odwykowego, do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wolontariatów i staży, które pozwolą Państwu zarówno na nawiązanie kontaktu z Pacjentem, jak i dadzą możliwość przyglądania się terapeutycznej kuchni w wykonaniu praktyków.

logo-z-napisem-białe