Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Informacje dla uczestników
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
i Studium Terapii Uzależnień

unnamed

unnamed

Wykładowcy

Zofia Sobolewska-Mellibruda

zofia sobolewska-mellibrudaCertyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany Trener i Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA. Prowadzi szkolenia i superwizje dla psychoterapeutów. Kieruje STUW od 1993 roku, jest również kierownikiem NZOZ Ośrodka Psychoterapii i Promocji Zdrowia OGRÓD w Warszawie. Pracuje w podejściu integracyjnym. Jest wykładowcą w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii. Jest pionierką psychoterapii dla DDA w Polsce. Autorka książek - „Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików” i „Odebrane Dzieciństwo” oraz współautorka „Integracyjna Psychoterapia Uzależnień”.

Dorota Reguła

dorota regulaPsycholog, Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Certyfikowana Superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, trener II° PTP. Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Wykładowca Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia IPZ w Warszawie. Zajmuje się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Jacek Skrobot

jacek skrobotSpecjalista psychologii klinicznej I st. Specjalista psychoterapii uzależnień. Certyfikowany superwizor psychoterapii uzależnień. Certyfikowany psychoterapeuta sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego /nr 215/. Certyfikowany psychoterapeuta sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego /nr 83/. Certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego /nr 65/. Superwizor psychoterapii Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Opiekun/Kierownik Staży klinicznych, Kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie.

Dariusz Malicki

dariusz malickidoktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ordynator Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu ZLO WOTUiW Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Zaangażowany w programy badań klinicznych tak w zakresie farmakoterapii neuropsychiatrycznej jak i programów psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych. Biegły sądowy w zakresie uzależnień i psychiatrii. Od kilkunastu lat członek zespołu dydaktycznego STUiW IPZ PTP w Warszawie.

Anna Szczepańska

anna szczepanskaAbsolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Od 2001 roku specjalista psychoterapii uzależnień. Doświadczenie w pracy terapeutycznej w rożnych formach lecznictwa. Od 2006 roku kieruje Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne, m.in. zaawansowany stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Ukończyła całosciowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne, podejscie zintegrowane, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty (atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin PTP).

Iwona Kołodziejczyk

iwona kolodziejczykPsycholog, psychoterapeuta, superwizor i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Od kilkunastu lat pracuje terapeutycznie z pacjentami doświadczającymi problemów z obszaru uzależnienia, współuzależnienia, DDA, a także depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości.
Stały współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia. Autorka i realizator szkoleń przygotowujących do certyfikatu instruktora i specjalisty terapii uzależnień oraz szkoleń z zakresu strategii terapii pogłębionej pacjentów uzależnionych. Autorka i realizator licznych programów terapeutycznych oraz profilaktycznych (dla pacjentów uzależnionych, wspóluzależnionych, dda, ofiar przemocy domowej, młodzieży znajdującej się w grupie ryzyka). 

Mirosława Kisiel

miroslawa kisielSpecjalista psychoterapii uzależnień, socjoterapeuta, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, ceniona psychoterapeutka osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA i DDD, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej, prowadzi krótkoterminową terapię skoncentrowaną na osiągnięciu celu, treningi interpersonalne, asertywności, konstruktywnych zachowań, racjonalnego myślenia, warsztaty dla małżeństw poprawy funkcjonowania w związku, warsztaty dla rodziców poprawy relacji z dziećmi, od wielu lat prowadzi letnie obozy rozwoju osobistego dla kobiet. Była dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie współuczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu programów terapeutycznych. Jest autorką ogólnopolskiego programu terapeutycznego dla osób współuzależnionych, autorką książki i wielu artykułów na temat terapii współuzależnienia. Od 20 lat współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia w zakresie szkolenia terapeutów (wykłady, warsztaty, treningi), prowadzi grupy warsztatowe na STUiW.

Anna Gromińska

anna grominskaPsychoterapeuta (certyfikat psychoterapeuty integracyjnego), trener treningu interpersonalnego i warsztatów umiejętności psychospołecznych (rekomendacje trenerskie I II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego); posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i terapii; pracuje w Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Jestem w Toruniu; zakres usług: prowadzenie terapii indywidualnej, par i grupowej oraz szkoleń z zakresu rozwijania umiejętności miękkich.

Dorota Dyluś-Beśka

dorota dylus-beskaZałożyciel i dyrektor Centrum Psychologii Zdrowia Dormed, akredytowanego przez PARPA ośrodka stażowego dla terapeutów uzależnień.
Jest certyfikowanym psychoterapeutą, trenerem PTP, superwizorem i certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, wieloletnim praktykiem w dziedzinie psychoterapii. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii osób dorosłych, młodzieży i małżeństw. Jest również szkoleniowcem w zakresie psychoterapii, treningu grupowego, terapii uzależnień. W swojej pracy stosuje metodę integracyjną pozwalającą korzystać z metod różnych podejść terapeutycznych w zależności od rodzaju problemu klienta oraz jego osobowości i preferencji. Jest życiową optymistką i z pasją wykonuje swój zawód.

Bożena Słomińska

bozena slominskaCertyfikowany psychoterapeuta integracyjny, trener treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, grupowej i par. Pracuje w Gabinecie Psychoterapii i Rozwoju Osobistego ALTER EGO w Toruniu. Od 2006 r. współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia w zakresie szkolenia terapeutów.

prof. Jerzy Mellibruda

jerzy mellibrudaCertyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; certyfikowany Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA, specjalista psychologii klinicznej II st., dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia. Autor m.inn. książek PUŁAPKA NIEWYBACZONEJ KRZYWDY, PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA UZALEŻNIENIA, TEORIA i PRAKTYKA TERAPII GESTALT, SIEDEM ŚCIEŻEK INTEGRACJI PSYCHOTERAPII - ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie.

logo-z-napisem-białe