Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków

Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków

Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków jest przeznaczone dla osób chcących zajmować się terapią i leczeniem osób uzależnionych od narkotyków. Szkolenie jest realizowane od 2003 roku i akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Przygotowuje kandydatów do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. Ponad 700 osób ukończyło to szkolenie. Szkolenie składa się z Modułu I i Modułu II, zawiera 536 godzin zajęć szkolenia oraz 200 godzin stażu i 70 godzin superwizji. Przez lata doświadczeń rozwija swoje formy szkolenia w oparciu o profesjonalny zespół certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i terapii uzależnień.

Moduł I – jest obowiązkowy dla osób, które nie posiadają 2-letniego stażu pracy w terapii uzależnień. Program szkolenia zawiera 136 godzin zajęć i 120 godzin stażu.
Szkolenie prowadzone jest w czasie 4 sesji.
Koszt szkolenia 2700,00 w tym 460,00 koszt stażu (koszt zajęć dydaktycznych).
Zajęcia odbywają się od piątku-niedzieli.

Terminy zajęć:

17-19.11.2017

1-3.12.2017

25-28.01.2018

Moduł II – przeznaczony jest dla osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków w placówkach zajmujących się terapią.
Ta część szkolenia składa się z 12 sesji.
Program szkolenia zawiera 400 godzin zajęć, 80 godzin stażu i 70 godzin superwizji.

Zajęcia odbywają się od czwartku-niedzieli.

Koszt szkolenia 6500,00 (koszt zajęć dydaktycznych).

Terminy zajęć:

 1. Trening interpersonalny: 02-05.02.2017
 2. Trening intrapsychiczny: 02-05.03.2017
 3. 27-30.04.2017
 4. 25-28.05.2017
 5. 30.06-02.07.2017
 6. 31.08-03.09.2017
 7. 05-08.10.2017
 8. 16-19.11.2017
 9. 25-28.01.2018
 10. 15-18.02.2018
 11. 15-18.03.2018
 12. 06-08.04.2018

Szkolenie zaczyna się sesjami treningu interpersonalnego i treningu intrapsychicznego.
Treningi związane są z własnymi doświadczeniami i wymagają osobistego zaangażowania w przebiegu procesu grupowego .Zalecane jest w tym czasie, stały pobyt w miejscu szkolenia tj.w Fundacji ETOH. Koszt zakwaterowania i wyżywienia w czasie treningów ustala Fundacja ETOH.

Kolejne zajęcia zawarte są w blokach tematycznych:

 • Wiedza ogólna: Założenia polskiej polityki społecznej wobec zjawiska narkomanii. Problematyka narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim. Przegląd teorii uzależnień. Uwarunkowania sięgania po narkotyki.
 • Medyczne aspekty uzależnienia: Rodzaje środków psychoaktywnych i ich wpływ na funkcjonowanie psychiczne, społeczne i zdrowie fizyczne człowieka. Zaburzenia psychiczne związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Przyjmowanie narkotyków a choroby psychiczne. Problemy zdrowotne osób uzależnionych od narkotyków (HIV/AIDS, WZW, gruźlica i inne).
 • Aspekt psychologiczny uzależnienia: Psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Podstawy pomocy psychologicznej. Procedury i techniki w pracy terapeutycznej. Warsztat pracy psychologicznej w kontakcie indywidualnym z pacjentem uzależnionym.
 • Motywowanie do zmiany w oparciu o dialog motywacyjny.
 • Diagnoza problemowa. Indywidualne plany terapii. Warsztaty umiejętności terapeutycznych.
 • Praca z grupami specyficznymi, praca z pacjentem nieletnim, praca z pacjentem w nawrocie.
 • Rozwój zawodowy w pracy terapeutycznej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Aspekty etyczne pracy terapeutycznej. Ewaluacja programu terapeutycznego.
 • Oddziaływania grupowe w terapii uzależnień: Warsztat psychologicznej pracy z grupą; Warsztat pracy metodą społeczności terapeutycznej; Model Minnesota; Rola grup samopomocowych.
 • Rodzina wobec uzależnienia.
 • Uzależnienia behawioralne, diagnoza, formy pomocy.

Zajęcia prowadzi doświadczony zespół specjalistów psychoterapii uzależnień i superwizorów: Elżbieta Rachowska, dr n.med. Karina Steinbarth-Chmielewska, dr Tomasz Głowik, Anna Borucka, Jagoda Fudała, dr Ireneusz Kaczmarczyk, Sylwia Nowakowska, dr Agnieszka Pisarska, Katarzyna Puławska-Popielarz, Mirosława Straburzyńska, Maria Tatarsk, Jan Tułaza i inni.

Studium kieruje Elżbieta Rachowska.

logo-z-napisem-białe