Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA PAR
Nabór na kolejne edycje I i II stopnia szkolenia zostanie ogłoszony do końca maja. Zajęcia rozpoczną się jesienią 2021

Celem Studium jest profesjonalne przygotowanie do pracy z parami - rozwijanie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pracy z parami, praca własna dotycząca doświadczeń z byciem w związku (własne zasoby i ograniczenia), metody i techniki pracy, poznanie kluczowych obszarów związanych z pracą z parami.
Jest to program systematycznego szkolenia dla osób zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej dla par lub chcących poszerzyć wiedzę w tym zakresie.
Przy przyjęciu na szkolenie pierwszeństwo mają osoby po kierunkach takich jak psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia.

PROGRAM

Poznawanie uniwersalnej metodyki pomocy dla par

 • Zmiana sposobów myślenia utrudniających wzajemne kontakty i poszukiwanie rozwiązań
 • Rozpoznawanie form komunikowania utrudniających wzajemne kontakty i rozwijanie umiejętności konstruktywnej komunikacji
 • Rozpoznawanie zachowań utrudniających wzajemne kontakty i wprowadzanie zachowań wspierających
 • Rozpoznawanie obecności pozytywnych uczuć i wzajemnych pragnień oraz wygaszanie śladów minionych doświadczeń utrudniających wzajemne kontakty
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania wspólnych problemów i konfliktów


Ważne tematy i procedury – rozwijanie i umacnianie zasobów

 • Rozumienie partnera i siebie
 • Rozwijanie intymności i opieki, ochrona i umacnianie więzi
 • Radzenie sobie z indywidualnymi różnicami


Ważne tematy i procedury – rozwiązywanie specyficznych problemów

 • Wpływ rodziny pochodzenia na relacje małżeńskie i przestrzeń życiową w dorosłym życiu – kierunki i obszar oddziaływań (genogram)
 • Rozczarowanie związkiem, obwinianie jako problem w relacji partnerskiej
 • Gniewny związek, agresywne zachowania, przemoc – strategie pracy
 • Zazdrość – mechanizm adaptacyjny czy choroba
 • Zdrada i co dalej? – praca ze zdradą
 • Konflikty rodzicielstwa – praca z parą doświadczającą konfliktu w pełnieniu ról rodzicielskich
 • Rozstanie i rozwód – jak przeżyć rozstanie, odzyskać równowagę emocjonalną i co zrobić, by na nowo zapanować nad własnym życiem – praca z parą


Opieka merytoryczna i koordynacja - Dorota Brewińska.

Obserwatorium psychologiczne

Polecamy nową książkę Wydawnictwa Zielone Drzewo!
Książka w sprzedaży już od 18 maja!


podrecznik pracy

Podręcznik pracy nad lękiem

Jak uporać się z lękiem i dręczącym niepokojem?
„Podręcznik pracy nad lękiem” to 7-tygodniowy plan oparty na rozwiązaniach z terapii behawioralno-poznawczej, który zapewnia narzędzia do radzenia sobie z atakami lęku. Wyróżnia go prostota i łatwość zastosowania

Więcej…

Polecamy nową książkę Wydawnictwa Zielone Drzewo!


miedzy terapeuta

Między terapeutą a klientem. Nowa relacja

Co sprawia, że terapia działa? Autor bada historię relacji terapeutycznej z klientem, począwszy od Freuda aż po czasy współczesne, dowodząc, że antagonizm między zwolennikami orientacji humanistycznej a psychoanalitykami stał się czynnikiem ograniczającym skuteczność terapii. Ta prosto, z nastawieniem na praktykę napisana książka ujawnia, jak „działa” psychoterapia, pokazuje istotę relacji terapeutycznej ze wszystkimi jej zawiłościami i korzyściami…

Więcej…

Ogłoszenie o zmianie terminów Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja WIOSNA 2021

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z sytuacją epidemiczną oraz z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników egzaminu, ogłasza, że zmienia terminy części pisemnej oraz części ustnej egzaminu certyfikującego ogłoszone w dniu 20 stycznia 2021 r. Informacja o nowych terminach części pisemnej i ustnej egzaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, gdy sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie.

Dyrektor Krajowego Biura informuje jednocześnie, że lista osób zakwalifikowanych do egzaminu certyfikującego zostanie opublikowana w dniu 12 kwietnia 2021 r. zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu z dnia 20 stycznia 2021 r.

Więcej...

Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116123

Zapraszamy do współpracy z Kryzysowym Telefonem 116123, czyli Poradnią Telefoniczną dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym prowadzoną przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.116123.edu.pl).

Więcej na stronie Poradni

Telefon zaufania 801 889 880

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

801886880

 

Więcej...
Niebieska Akademia

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór na kolejne edycje szkoleń przygotowujących do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)

EDYCJA LETNIA
I sesja: 15-18 czerwca 2021 r.
II sesja: 20-23 lipca 2021 r.
III sesja: 24-27 sierpnia 2021 r.
EDYCJA JESIENNA
I sesja: 21-24 września 2021 r.
II sesja: 19-22 października 2021 r.
III sesja: 23-26 listopada 2021 r.

2. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany - 160 godzin)

EDYCJA JESIENNA
I sesja: 14-17 września 2021 r.
II sesja: 12-15 października 2021 r.
III sesja: 16-19 listopada 2021 r.
IV sesja: 14-17 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz ankiety kwalifikacyjne dostępne są na stronie Niebieskiej Linii.

Czasopismo Niebieska Linia

nl okladka5 88 2013

Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone przemocy interpersonalnej

Bieżący numer już w sprzedaży

Więcej...

logo-z-napisem-białe