Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Z głębokim smutkiem żegnamy


Jacka Kasprzaka
 

Wieloletniego współpracownika Instytutu Psychologii Zdrowia, współtwórcę pierwszych programów szkoleń w zakresie metod terapii dla osób uzależnionych, jednego z pierwszych w Polsce Specjalistów Psychoterapii Uzależnień oraz nauczyciela wielu terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi.

Rodzinie i Najbliższym

składamy

wyrazy głębokiego współczucia

Dyrektor i Pracownicy

Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
 

 Informacja dla absolwentów II Modułu NARKO

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej KBPN w sekcji Aktualności (www.kbpn.gov.pl/portal?id=10310184) pojawiło się ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień/specjalisty psychoterapii uzależnień od narkotyków - sesja JESIEŃ 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP
SZKOLENIE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH
odbędzie się w dniach 6–9 sierpnia 2020 r.

NABÓR JEST JUŻ ZAKOŃCZONY

Szkolenie odbędzie się w ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie, ul. Mszczonowska 6. Mogą w nim uczestniczyć terapeuci objęci szkoleniami w zakresie terapii uzależnień w STU-NARKO oraz STUW. Uczestnictwo w szkoleniu będzie również udostępnione dla osób, które ukończyły analogiczne szkolenia w innych programach objętych akredytacją KBdsPN i PARPA.

PROGRAM SESJI SZKOLENIOWEJ

Tematy wykładów i seminariów warsztatowych

  1. Diagnoza i psychologiczne rozumienie osoby uzależnionej behawioralnie. Współwystępowanie z uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
  2. Strategie pracy terapeutycznej z osobą uzależnioną behawioralnie.
  3. Terapia nałogowych zaburzeń hazardowych.
  4. Terapia osób uzależnionych od internetu.
  5. Terapia nałogowych zaburzeń odżywiania.
  6. Seksoholizm – nałogowe zaburzenia seksualne - rozpoznawanie i terapia.
  7. Zapobieganie nawrotom w uzależnieniach behawioralnych.
  8. Dialog motywacyjny. Interwencje poznawcze i behawioralne.
  9. Analiza przypadku i układanie strategii pracy dla osoby uzależnionej behawioralnie.
  10. Strategie rozbrajania psychologicznych mechanizmów uzależnienia.


Instytut Psychologii Zdrowia, ze środków otrzymanych z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, pokrywa całość kosztów szkolenia
(w tym koszty pobytu i wyżywienia w ośrodku szkoleniowym).

Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypt IPZ „Psychoterapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, ankiety, opisy przypadków, konspekty zajęć.

Prosimy o nadsyłanie wypełnionej ankiety na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

„Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii” Warszawa 2020

UWAGA – Absolwenci szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwenci różnych szkół psychoterapii
Studium Terapii Uzależnień 2020/2021
Ogłaszamy nabór do I edycji szkolenia od V sesji. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca 2020

Studium Terapii Uzależnień powstało z połączenia Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, które szkoliło przede wszystkim terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin ze Specjalistycznym Szkoleniem w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków, które przeznaczone było dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. STU wygrało konkurs na szkolenie terapeutów wszystkich uzależnień ogłoszony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

STU jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień.
W ramach STU będzie realizowany program wymagany przez KBdsPN dla I etapu szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów/instruktorów psychoterapii uzależnień. Koszt szkolenia STU od 1 do 14 sesji wynosi 7500 zł płatne w czterech równych ratach (są to koszty dydaktyczne).

Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii przyjmujemy od 5 sesji. Koszt szkolenia od 5 do 14 sesji wynosi 5300 zł płatne w trzech (są to koszty dydaktyczne).

Więcej...

Polecamy nową książkę Wydawnictwa Zielone Drzewo!


miedzy terapeuta

Miedzy terapeutą a klientem. Nowa relacja

Co sprawia, że terapia działa? Autor bada historię relacji terapeutycznej z klientem, począwszy od Freuda aż po czasy współczesne, dowodząc, że antagonizm między zwolennikami orientacji humanistycznej a psychoanalitykami stał się czynnikiem ograniczającym skuteczność terapii.

Ta prosto, z nastawieniem na praktykę, napisana książka ujawnia, jak „działa” psychoterapia, pokazuje istotę relacji terapeutycznej ze wszystkimi jej zawiłościami i korzyściami. Świadomość subtelności cechujących relację z klientem i rozwoju zachodzących w niej zmian umożliwia terapeucie pracę na relacji, co zwiększa skuteczność psychoterapii…

Więcej…

Polecamy nową książkę Wydawnictwa Zielone Drzewo!


wprowadzenie do teorii

WPROWADZENIE DO TEORII I PRAKTYKI PSYCHOTERAPII

Jeden z czołowych współczesnych badaczy i krytyków psychoterapii obszernie prezentuje historię psychoterapii, jej teoretyczne podstawy i założenia. Przedstawia psychoterapię jako wyjątkową formę leczniczej praktyki i przygląda się temu, w jaki sposób rozwinęła się jako stosowana psychologia naukowa, jak ewoluowały badania nad nią i jak jej klienci stawali się coraz bardziej różnorodni. Co najważniejsze, dr Wampold uczy czytelnika, jak lepiej rozumieć wyniki badań nad psychoterapią i co to oznacza, że psychoterapia jest „skuteczna”…

Więcej…

Polecamy nową książkę Wydawnictwa Zielone Drzewo!


psychoterapia

PSYCHOTERAPIA TO NIE TO, CO MYŚLISZ
Jak wnieść psychoterapeutyczne zaangażowanie do chwili życia

Książka jest oparta na półwieczu doświadczenia zawodowego Jamesa Bugentala w nauczaniu, konsultacjach i superwizji psychoterapeutów w Stanach Zjednoczonych Ameryki i za granicą. Jest odzwierciedleniem dekad obserwacji podstawowych ludzkich uwarunkowań; wnosi znaczący, w pełni aktualny wkład do literatury, oferując istotną perspektywę dla każdego współcześnie praktykującego terapeuty

Więcej…

Polecamy nową książkę Wydawnictwa Zielone Drzewo!


alchemia emocji

ALCHEMIA EMOCJI
W jaki sposób nasz umysł może uzdrawiać nasze serce

Alchemia emocji przedstawia mapę umysłu, pokazuje, że większość naszych problemów można ująć w kategoriach podstawowych wzorców emocjonalnych, takich jak strach przed opuszczeniem, wykluczenie społeczne (poczucie braku przynależności) i podatność na zranienia (poczucie nadciągającej katastrofy). Ta książka uczy również, w jaki sposób uwolnić się od takich wzorców i zastąpić je empatią wobec nas samych i innych ludzi…

Więcej…

Polecamy nową książkę Wydawnictwa IPZ!


systemy psychoterapeutyczne

SYSTEMY PSYCHOTERAPEUTYCZNE.
ANALIZA TRANSTEORETYCZNA

Książka cieszy się opinią najlepszego podręcznika systemów współczesnej psychoterapii. Znajduje się w spisach lektur większości programów szkolenia psychoterapeutów i nauczania psychologii klinicznej w wielu krajach. Czytelnik znajdzie tu systematyczną prezentację i analizę 16 wiodących oraz krótsze charakterystyki ponad 30 innych systemów psychoterapii, uważanych za znaczące…

Więcej…

Polecamy nową książkę Wydawnictwa IPZ!


uwaga na ksiezniczki

UWAGA NA KSIĘŻNICZKI

Uwaga na księżniczki Beaty Chmielewskiej to zbiór 43 opowieści o poszukiwaniu rozwiązania dla sytuacji i problemów, jakie mogą dotyczyć każdego z nas. Każde spotkanie jest osobną, wyjątkową historią, czasami historią z puentą. Większość opisywanych problemów ma charakter uniwersalny i z tego względu mogą być inspiracją i pomocą dla innych osób, które poszukują rozwiązania. To główny powód, dla którego powstała ta książka. Autorka opowiada w niej, jak wykorzystać symbol i przestrzeń w procesie pomagania i w jakich sytuacjach warto to robić

Więcej…

Zapraszamy do udziału w XIV edycji
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (SPPiIK I stopień)

Szkolenie rozpocznie  się 3 września 2020.
SPPiK I ma na celu zwiększanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami.

SPPiK I to 6 sesji 4-dniowych i jedna sesja 3-dniowa (czwartek godz. 11.00 do niedzieli godz. 14.00).

Więcej...

Zapraszamy absolwentów SPPiK I
do udziału w VI edycji
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ II stopień

Szkolenie ma na celu pogłębianie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej. Ukończenie szkolenia oznacza uzyskanie certyfikatu specjalisty pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Szkolenie rozpocznie się 25 września 2020.
SPPiK II to 6 sesji 3-dniowych od 15.00 w piątek do ok. 16.00 w niedzielę.

Więcej...

Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116123

Zapraszamy do współpracy z Kryzysowym Telefonem 116123, czyli Poradnią Telefoniczną dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym prowadzoną przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.116123.edu.pl).

Więcej na stronie Poradni

Telefon zaufania 801 889 880

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

801886880

 

Więcej...
Niebieska Akademia

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór na jesienną edycję szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, przygotowujących do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór na jesienną edycję szkoleń przygotowujących do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)

I zjazd: 8-11 września 2020 r.
II zjazd: 6-9 października 2020 r.
III zjazd: 17-20 listopada 2020 r.

2. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany - 160 godzin)

I zjazd: 26-29 października 2020 r.
II zjazd: 23-26 listopada 2020 r.
III zjazd: 19-22 stycznia 2021 r.
IV zjazd: 8-11 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz ankieta kwalifikacyjna dostępne są na stronie Niebieskiej Linii.

Czasopismo Niebieska Linia

nl okladka5 88 2013

Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone przemocy interpersonalnej

Bieżący numer już w sprzedaży

Więcej...

logo-z-napisem-białe